Polityka prywatności

Deklaracja wykluczenia odpowiedzialności
Odnośniki do witryn firm zewnętrznych są opublikowane dla wygody i wiadomości użytkownika. Korzystając z nich, użytkownik opuszcza witrynę firmy Wieser. Firma Wieser nie ma wpływu na te witryny ani stosowane przez nie praktyki ochrony danych osobowych, które mogą się różnić od stosowanych przez firmę Wieser. Firma Wieser nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za witryny firm zewnętrznych. Deklaracja firmy Wieser nie dotyczy danych osobowych, które użytkownik zdecyduje się przekazać firmom zewnętrznym. Namawiamy do zapoznania się z polityką ochrony danych osobowych danej firmy przed przesłaniem jej swoich danych osobowych. W żadnym przypadku firma Wieser nie jest odpowiedzialna za treść na stronach internetowych umieszczonych odnośników.

Ochrona danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Podczas korzystania z naszej strony pozostają Państwo anonimowi do momentu dobrowolnego przekazania nam swoich danych do dyspozycji. Bez Państwa wyraźnej zgody nie przekażemy Państwa danych osobowych osobom trzecim, jedynie pod rygorem prawnym. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Jeśli się Państwo zdecydują na usunięcie swoich danych osobowych, wystarczy napisać pismo na podany w Impressum adres. W zakresie informowania naszych klientów o nowościach drogą elektroniczną jest tylko wtedy możliwe, kiedy udostępnią nam Państwo swój adres e-mail.